Vispassage gemaal Schoute

Lokpompinstallatie Vispassage gemaal Schoute

Gemaal Schoute is 1 van de boezem gemalen van Hoogheemraadschap van Delfland. Met dit gemaal wordt het overtollige water van de boezem naar de zee verpompt. Via de spuikoker kan vis migreren van de zeezijde naar de boezemzijde, om de vismigratie effectiever te maken is een lokpompinstallatie door ons geïnstalleerd.

Vandaag hebben we samen met Arveon (Vacu├╝m installatie) en Hoogheemraadschap van Delfland de lokpompinstallatie succesvol inbedrijf genomen.