Onze Organisatie

Hofmeijer MP B.V. is synoniem voor werktuigbouwkundige service voor de sectoren waterbeheersing en industrie. De combinatie van jarenlange ervaring, kwaliteit en specialisme op gebied van met name pompinstallaties zorgt voor een optimale benadering van elk werktuigbouwkundig project, waarbij wij als (hoofd-) aannemer ook civiele en elektrotechnische werkzaamheden kunnen begeleiden.

Daarbij richten wij ons hoofdzakelijk op waterschappen, hoogheemraadschapen, energiecentrales, petro-chemische bedrijven en overheidsinstanties die relevanties hebben met waterbeheersing.

producten

POMPEN EN POMPAANDRIJVINGEN

Hofmeijer MP kan alle in de markt verkrijgbare pompen, motoren, tandwielkasten en bijbehorende appendages leveren.

Hofmeijer MP heeft ruime ervaring in het plaatsen, installeren en onderhouden van alle denkbare pompen voor industriële installaties. Hierbij wordt de kwaliteit altijd als prioriteit gesteld waardoor de levensduur van de installatie zo optimaal mogelijk blijft of wordt. Daarnaast kunnen wij custom made pompen leveren van eigen makelij. Ook leveren en plaatsen wij elektromotoren tot zeer grote vermogens. Deze motoren kunnen direct-drive zijn of gekoppeld aan een tandwielkast. Als onderdeel van het bouwen, onderhouden of vernieuwen van volledige werktuigbouwkundige installaties, alle bijbehorende appendages leveren.

ENGINEERING:
ONTWIKKELING EN INNOVATIE.

Hofmeijer MP heeft voor oppervlaktewater een eigen pompenrange ontwikkeld die als visvriendelijk kan worden betiteld: Ontwerp en uitvoering zijn zo gekozen dat de in het water aanwezige vis zo min mogelijk hinder ondervindt tijdens het verpompen van het water.

Dit type pomp kan in diverse variaties volledig custom made worden uitgevoerd, waarbij series ook mogelijk zijn.

Hofmeijer MP kan het ontwerp, de ontwikkeling en de werktuigbouwkundige berekeningen behartigen voor de meest voorkomende roterende werktuigen. Wij maken gebruik van solid edge, “CF turbo, Simerics  voor stroming en capaciteit berekeningen op basis van CFD

Door goede engineering kan capaciteitsverhoging worden bewerkstelligd.

 

SERVICE EN ONDERHOUD

Aan alle werktuigbouwkundige installaties kunnen door Hofmeijer MP de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • Inspectie
  • Demontage/montage
  • Onderhoud
  • Revisie
  • Modificatie
  • Nieuwbouw
  • Uitlijning met laserapparatuur
  • Beproeven en inbedrijfstellen van installaties
  • Capaciteitsverhoging genereren

Binnen Vobi Holding B.V.  is er veel aandacht voor het stimuleren tot CO₂ -bewust handelen in de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij vooral om energiebesparing, efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. 

Het doel van dit beleid is het stimuleren van directie en medewerkers om de CO₂ uitstoot van ons bedrijf te kennen, en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van de eigen bedrijfsvoering en de eigen productie terug te dringen.