Een rioolgemaal wordt gebruikt in een rioolstelsel om afvalwater naar een hoger peil of over een lange afstand te pompen. Bijvoorbeeld naar een afvalwaterzuiverings-installatie. Een rioolgemaal bestaat doorgaans uit een ontvangstkelder (bassin), een besturingsgebouwtje of besturingskast en één of meerdere pompen. De pompen worden nagenoeg altijd elektrisch aangedreven. Hofmeijer heeft inmiddels ruime ervaring in het nieuw bouwen, renoveren en reviseren van rioolgemalen.

Een gemaal is een inrichting om water van een lager naar een hoger niveau te brengen. Het brengt of houdt water in een peilgebied op een bepaald peil. Nog steeds ligt een groot deel van Nederland onder het zeeniveau. Dit betekent dat bij laag water het overtollige binnenwater moet kunnen worden geloosd. Hiertoe zijn poldergemalen gebouwd waarvan diverse in de loop der jaren al door Hofmeijer zijn gerenoveerd waarvoor zelfs eigen pompinstallaties zijn ontworpen en geleverd.