Als onderaannemer van Aannemingsmaatschappij VOBI B.V. heeft Hofmeijer Mechanics and Pumps voor Waternet de werktuigbouwkundige werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van gemaal Noorderlegmeer te Amstelveen.

Waternet wil uitsluitend met nachtstroom draaien, dus vanaf 23:00 uur tot 6:00 ‘s morgens. Hierdoor wordt een piekstroom voorkomen bij de leverende Energiecentrale.

Voor dit project heeft Hofmeijer Mechanics and Pumps een door haar zelf ontwikkeld pomptype toegepast, waarbij de uitvoering ook onder beheer van Hofmeijer Mechanics and Pumps plaatsvond.

Met bestek als uitgangspunt is succesvol gepoogd een verbetering ten opzichte van de huidige situatie te bewerkstelligen:

Toepassen van een betonnen slakkenhuispomp welke is voorzien van een mix-flow waaier. Een groot voordeel van deze waaier is dat hiermee een hoger rendement kan worden verkregen. Hierdoor hoeft de installatie minder lang te draaien waardoor minder stroom wordt afgenomen. Tevens kan er worden gedraaid met een lager toerental in vergelijking met de gevraagde besteksoplossing, waardoor het trillings- en geluidsniveau lager is en minderenergie wordt gebruikt.  Daarnaast is dit type waaier beduidend visvriendelijker dan de in het bestek genoemde axiaalwaaier.

Als asafdichting zijn lipseals gebruikt. De voordelen bij het gebruik van lipseals zijn:

–      Duurzaam
–      Economisch gunstig
–      Betrouwbaar

Het toegepaste onderlager is – in plaats van een watergesmeerd rubberlager – een vetgesmeerd cilinderlager waarvan de levensduur beduidend hoger is. Tevens is de waaierspeling kleiner waardoor er een hoger rendement wordt verkregen. Ook is aanlopen van de waaierdichtingsring niet meer mogelijk.

Warmteafgifte van de machines wordt hergebruikt voor verwarming van het gemaal. Boven 35°C wordt het ventilatiesysteem pas ingeschakeld. Ook dit levert een energiebesparing.

Alle overige onderdelen zijn conform bestek aangeboden.

Het ontwerp van pompinstallatie blijkt in praktijk ruimschoots aan de gestelde ontwerpeisen te voldoen. Zo worden rendementen van meer dan 80% per pomp verkregen.