In opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland heeft Hofmeijer MP als hoofdaannemer van september 2014 tot maart 2015 de renovatie uitgevoerd van de Poldergemalen Kanaalweg en Merenwijk in Leiden.
Vobi Aannemingsmaatschappij heeft de civiele werkzaamheden uitgevoerd.

Doel van het dit UAV-GC project was de bedrijfszekerheid van de gemalen Kanaalweg en Merenwijk voor de toekomst te waarborgen. Daarvoor was het noodzakelijk dat de gemalen werden gerenoveerd, zodat zij voldoen aan de volgende algemene eisen:

  • de bedrijfszekerheid van het gemaal voldoet aan de door het HHR gestelde eisen;
  • het gemaal voldoet aan de geldende Arbo en CE‐eisen;
  • de kerende functie blijft behouden;
  • het totale werk is in de omgeving ingepast.

De opdracht omvatte de renovatie van de twee gemalen. Voor beide gemalen zijn door Hofmeijer MP visvriendelijke pompen ontwikkeld, waarbij de pompen van Poldergemaal Merenwijk deels zijn uitgevoerd in vezelversterkt kunststof. Hierdoor zijn de pompen veel minder zwaar.  Daarnaast is bij Poldergemaal Merenwijk capaciteitsverhoging gerealiseerd.

Beide gemalen zijn in bedrijf genomen.