In het winkelcentrum van Velserbroek aan het Vestigingsplein, ligt het rioolgemaal AWTG Velserbroek, dit is een gemaal van Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit gemaal verzorgt de afvoer van rioolwater uit de stad naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Haarlem Waarderpolder. Het gemaal stamt uit 1988. De installaties in het gemaal hebben het eind van hun technische levensduur bereikt. Daarnaast moet de capaciteit van het gemaal worden vergroot. De werkzaamheden omvatten een geheel nieuwe werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie en een flink aantal bouwkundige aanpassingen.

Hofmeijer voert de werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden aan het gemaal uit. Het project is in Juli 2019 in opdracht geworden, de afgelopen tijd is een TPI opgebouwd en inbedrijf genomen en zijn de sloopwerkzaamheden uit gevoerd. De montage werkzaamheden aan de nieuwe installaties zijn in december gestart, de oplevering van het project is in maart 2020 gepland.

De werktuigbouwkundige werkzaamheden omvatten hoofdzakelijk:

Het ontwerpen, leveren, monteren, beproeven, in bedrijf stellen en

bedrijfsvaardig opleveren van de te leveren installaties en installatiedelen zoals hierna omschreven:

1)         pompinstallatie (3 pompen) inclusief bijbehorende leidingen, appendages, ondersteuningen;
2)         lenspompinstallatie inclusief persleiding, appendages en ondersteuningen;
3)         ventilatie- en verwarmingsvoorzieningen;
4)         hydrofoor, inclusief waterleidingwerk en bijbehorende appendages;
5)         hijsvoorzieningen in de pompenkelder en toegangshal;
6)         inbedrijf hebben van een tijdelijke pompinstallatie.