Voor Hoogheemraadschap van Rijnland heeft Hofmeijer als onderaannemer van civiele hoofdaannemer Aannemingsmaatschappij Vobi B.V. de volledige werktuigbouwkundige renovatie uitgevoerd van project Cluster 4: Verbouwing vanAWTG Meerzicht, AWTG Oostergo en AWTG Benthuizen te Zoetermeer / Benthuizen.

AWTG Meerzicht: Een gemaal met een groene uitstraling

Rioolgemaal Meerzicht pompt het afvalwater van Zoetermeer naar Den Haag, waar het wordt gezuiverd. Na veertig jaar was het gemaal aan vervanging toe en had te weinig pompcapaciteit om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen.

Het nieuwe gemaal is naast het bestaande gesitueerd. Met het nieuwe gemaal kan veel energie worden bespaard, omdat het gebruik maakt van een modern en energiezuinig pompsysteem. Door de aanleg van nieuwe leidingen was het mogelijk om gedurende de bouw het oude gemaal te blijven gebruiken en na voltooiing vloeiend over te schakelen op het nieuwe gemaal. Nu het nieuwe gemaal klaar is, krijgt het oude gemaal een tweede leven als waterbuffer.

Het nieuwe gemaal en de waterbuffertank hebben een groene uitstraling. De architect heeft het ontwerp zo gemaakt dat er na de bouw weer een groene zone ontstaat: een gedeelte van de muren en het dak hebben een bekleding van gras gekregen. De gevel van het gemaal, inclusief het voorterrein met parkeerruimte, is aan de oostzijde geplaatst, dus van de bestaande bebouwing af. De heuvel van de buffertank wordt in overleg met de omwonenden ingericht.*

 

*Bron:rijnland.net

Werktuigbouwkundigewerkzaamheden ten behoeve van AWTG Meerzicht:

-Voorzieningen tbv instrumentatie.
-Watergeleiding vuilwaterkelder.
-Vuilwaterpomp.
-Bordessen, trappen en ladders.
-Lenspomp.
-Drukverhogingsinstallatie.
-Hijsinrichtingen.
-Ventilatie.
-Verwarming.
-Luchtbehandeling.
-Ombouw terreinafsluiter.
-Hulpapparaten en reservedelen.

 

Werktuigbouwkundigewerkzaamheden ten behoeve van AWTG Benthuizen:

-Amoveren bestaande installaties.
-Bestaand werk.
-Vuilwaterpomp.
-Drukverhogingsinstallatie.
-Hijsinrichting.
-Ventilatie.
-Verwarming.
-Luchtfilter.
-Hulpapparaten en reservedelen.

Werktuigbouwkundigewerkzaamheden ten behoeve van AWTG Oostergo:

-Amoveren installaties.
-Aanpassen bestaande installatie.
-Hoofdleidingwerk en appendages.
-Gebroken drinkwaterinstallatie.
-Ventilatie.
-Verwarming.
-Beluchtingsklep.
-Hulpapparaten en reservedelen.

AWTG Oostergo is gerenoveerd