Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft opdracht verstrekt voor het realiseren van het Rioolgemaal Scheveningen. In verband met renovatie en noodzakelijke uitbreiding van het rioolgemaal wordt de huidige configuratie van het bestaande gemaal Belgisch Park aangepast. Hiervoor is een nieuw ontwerp gemaakt. Dit ontwerp voorziet in renovatie van het bestaande rioolgemaal Belgisch Park en een uitbreiding hiervan met een pompinstallatie voor het bemalingsgebied Scheveningen.
Dit heeft geresulteerd in een nieuw gemaal, waarin beide gemalen zijn ondergebracht: RG Belgisch Park (voor bemalingsgebied West-Duinweg) en RG Scheveningen (voor bemalingsgebied Scheveningen).
Beide gemalen zijn voorzien van een nieuwe ontvangstkelder. De beide persleidingen van de gemalen voeren gezamenlijk af via een nieuwe (reeds aangelegde) persleiding die aansluit op de bestaande persleiding naar AWZI Houtrust.

Hofmeijer MP heeft als onderaannemer van GMB Civiel de werktuigbouwkundige werkzaamheden uitgevoerd.

Klik hier voor de video van het rioolgemaal door Hoogheemraadschap Van Delfland.