Voor Gemeentewerken Rotterdam heeft Hofmeijer als onderaannemer van civiele hoofdaannemer  Aannemingsmaatschappij Vobi B.V. de volledige werktuigbouwkundige renovatie uitgevoerd van Rioolgemaal Statensingel te Rotterdam.

Kenmerken

Bouwjaar:1923
Renovatie: 2010
Maximaal debiet: 2.365 m³/h
Elektriciteitsverbruik 2011: 74.000 kWh

Het bemalingsgebied van gemaal Statensingel heeft een netto berging van 7984 m³. Dit staat gelijk aan 7,6 mm regen. Het verharde oppervlak van dit gebied is 106 ha.

Per jaar verpompt dit gemaal meer dan 3,3 miljoen m³ naar gemaal Heemraadsplein.

Er staan 3 pompen opgesteld, een voor DWA (droogweerafvoer) bedrijf en twee voor RWA (regenweerafvoer).    De DWA pomp heeft een capaciteit van 520 m³/h en de beide RWA-pompen elk een capaciteit van1500 m³/h.  Het vermogen van de DWA-pomp is 11 kW, en de beide RWA-pompen hebben elk een vermogen van 55 kW. Tezamen hebben zij een jaarverbruik van 73918 kWh.

 

Renovatie

Gemaal Statensingel is in 2009-2010 gerenoveerd. In het gemaal stonden oorspronkelijk vier pompen, maar tegenwoordig zijn drie stuks voldoende: een DWA pomp (DroogWeer Afvoer) met een afvoercapaciteit van 520 m³/h en twee RWA pompen (Regen Weer Afvoer) met een afvoercapaciteit van elk 2.365 m³/h. Daarmee kan een wedstrijdzwembad in iets meer dan 20 minuten tot de rand toe worden gevuld. De twee RWA pompen kunnen bij hevige neerslag samenwerken. De pompen transporteren het rioolwater verder naar het eindgemaal Heemraadsplein. Van daaruit gaat het water naar de zuiveringsinstallatie.

Een renovatie is meteen een mooie gelegenheid om de arbeidsomstandigheden van de bedieningsmensen en monteurs te verbeteren. Zo heeft het gemaal nu een betere hijsinstallatie voor de pompen gekregen en veiligere trappen. De meest in het oog springende verandering is de kleur van de pompinstallaties en het leidingenwerk. Die zijn nu opvallend oranje.

De pompen zijn in een horizontale opstelling geplaatst. Het voordeel daarvan is dat het slakkenhuis van de pomp zich dichter bij de vloer bevindt dan bij een verticale opstelling. Het bassin kan daardoor verder worden leeggepompt en dit bevordert de bergingscapaciteit van het bassin en daarmee de bergingscapaciteit van het rioolstelsel als geheel. Een ander voordeel is dat pompen in horizontale opstelling makkelijker demonteerbaar zijn. Dat is prettig bij onderhoudswerkzaamheden.*

 

* Bron:rotterdam.nl