Voor Waterschap Scheldestromen heeft Hofmeijer als hoofdaannemer  de werktuigbouwkundige renovatie uitgevoerd van Rioolgemaal Vlissingen te Vlissingen.

Het Rioolgemaal Vlissingen transporteert het afvalwater van de kern Vlissingen en de gemeente Veere naar de RWZI Walcheren. De bestaande werktuigbouwkundige installatie was opgebouwd uit twee horizontaal opgestelde RWA pompen en 1 horizontaal opgestelde DWA pomp. Voor de bemaling van de kern Vlissingen zijn twee vijzels opgesteld.

De pompinstallatie van het rioolgemaal Vlissingen dateerde uit 1968 en was verouderd en moest worden vernieuwd. De DWA installatie was niet meer in bedrijf en zou niet meer worden gerepareerd.

In de nieuwe situatie (na de renovatie) bestaat het gemaal hoofdzakelijk uit drie horizontaal opgestelde DWA pompen en twee opvoervijzels. De vijzels zijn gehandhaafd en voorzien van nieuwe motoren. Alle pompen en vijzels zijn nu frequentie gestuurd. De pompen zullen in de samenloop (2 stuks) het gewenste debiet leveren.