Voor Gemeentewerken Rotterdam heeft Hofmeijer als onderaannemer van civiele hoofdaannemer Aannemingsmaatschappij Vobi B.V.  de volledige werktuigbouwkundige renovatie uitgevoerd van Rioolgemaal Westersingel te Rotterdam

Kenmerken

Bouwjaar:1897
Architect:G.J. de Jongh
Aantal pompen: 5 (3 van 132 kW en 2 van 22 kW)
Maximaal debiet: 2.200 m3/h
Elektriciteitsverbruik 2011: 364.000 kWh

Renovatie
In 2010-2011 heeft het gemaal een nieuwe renovatie ondergaan, waarbij het karakter en de uitstraling van het historische pand behouden zijn gebleven. Het gebouw heeft namelijk een monumentale status. De renovatie was nodig vanwege het einde van de technische levensduur van de pompinstallatie. De renovatie hield in dat de pompen, besturingskasten, elektrische installaties, bedrading etc. zijn vervangen. De pompcapaciteit is verhoogd en het gemaal is nu ook verbonden met de nieuwe ondergrondse waterberging onder de Museumparkgarage. Bij hevige neerslag dient deze berging als noodopvang voor afvalwater. Op deze manier wordt het overstorten van vervuild water op de singels voorkomen. Het water wordt later weer teruggepompt in het riool, zodat het alsnog naar de zuivering kan worden verpompt. Hierdoor wordt het overstorten op de singels in het centrum van Rotterdam teruggebracht van acht tot tien keer per jaar naar nog maar één keer per twee jaar. Dat betekent minder vervuiling van het oppervlaktewater.

Tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag in september biedt de gemeente geïnteresseerden de mogelijkheid om het gemaal van binnen te bekijken. Medewerkers van de gemeente vertellen dan over de historie van het gebouw en geven tijdens een rondleiding uitleg over de werking van het gemaal.*

* Bron:rotterdam.nl